Transillumination of the glottis during voiced and voiceless consonants

I.H. Slis, P.H. Damsté

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)103-109
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Transillumination of the glottis during voiced and voiceless consonants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit