Transient thermal analysis of flux switching PM machines

E. Ilhan, M.F.J. Kremers, T.E. Motoasca, J.J.H. Paulides, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transient thermal analysis of flux switching PM machines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen