Transient stability analysis of an aeroelastic problem with random fluid and structure properties

C.V. Verhoosel, T.P. Scholcz, S.J. Hulshoff, M.A. Gutiérrez

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Transient stability analysis of an aeroelastic problem with random fluid and structure properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Earth and Planetary Sciences