Transient excitation of a straight thin wire segment over an interface between two dielectric half spaces

A. Rubio Bretones, A.G. Tijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Transient excitation of a straight thin wire segment over an interface between two dielectric half spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen