Transient differential reflection spectroscopy on quantum dot nanostructures

E.W. Bogaart

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

662 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Lenstra, Daan, Promotor
  • Koopmans, Bert, Promotor
  • Haverkort, Jos E.M., Co-Promotor
Datum van toekenning8 mrt 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2421-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit