Transient clusters and networks in isotropic and symmetry-broken dispersions of slender nanoparticles

Shari Patricia Finner

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Schoot, Paul P.A.M., Promotor
  • Miller, M.A., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 jan. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4950-4
StatusGepubliceerd - 8 jan. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit