Transient behaviour of magnetic bead chains

F.G.A. Homburg, I. Petousis, A.H. Dietzel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titelde Nationale MicroNano Conference
Plaats van productieNetherlands, Wageningen
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit