Transient 3D FE method for predicting extrudate swell for domains containing sharp edges

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit