Transforming acyclic programs

A. Bossi, S. Etalle

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    11 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Transforming acyclic programs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen