Transformations of CLP modules

S. Etalle, M. Gabbrielli

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  76 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Transformations of CLP modules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen