Transformation of the vowel triangles of different speakers

W.F. Simons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-32
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1980

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Transformation of the vowel triangles of different speakers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit