Transfer Of A Preterm Baby From A Natural Womb

Frank L.M. Delbressine (Uitvinder), Tamara Hoveling (Uitvinder), Marlou Monincx (Uitvinder), Juliette van Haren (Uitvinder), S.G. (Guid) Oei (Uitvinder), M.B. (Beatrijs) van der Hout-van der Jagt (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiPatent aanvraag

87 Downloads (Pure)

Samenvatting

The present invention relates to a transfer assembly for transferring a preterm baby from a natural womb of a pregnant mammal to a transfer bag. The present invention further relates to a kit-of-parts for assembling a transfer assembly. Also the present invention relates to a transfer device and/or a birth canal retractor for use in a transfer assembly of the present invention. An alternative transfer device is provided as well. Further, the present invention relates to a method for transferring a preterm baby from a natural womb of a pregnant mammal to a transfer bag.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2022066014
Indieningsdatum23/08/21
StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transfer Of A Preterm Baby From A Natural Womb'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit