Transfer function of an acoustically perturbed Bunsen flame

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Computational Combustion (Lisbon, Portugal, June 21-24, 2005)
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit