Transcendence measures of exponentials and logarithms of algebraic numbers

P.L. Cijsouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcendence measures of exponentials and logarithms of algebraic numbers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde