Transcendence measures of exponentials and logarithms of algebraic numbers

P.L. Cijsouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-178
Aantal pagina's16
TijdschriftCompositio Mathematica
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1974

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcendence measures of exponentials and logarithms of algebraic numbers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit