Transaction Monitoring in Networks on Chip: The On-Chip Run-Time Perspective

C. Ciordas, K.G.W. Goossens, T. Basten, A. Radulescu, A.G. Boon

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten