Trans-apical versus surgical implantation of autologous ovine tissue-engineered heart valves

P.E. Dijkman, A. Driessen-Mol, L.M. de Heer, J. Kluin, L.A. van Herwerden, B. Odermatt, F.P.T. Baaijens, S.P. Hoerstrup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trans-apical versus surgical implantation of autologous ovine tissue-engineered heart valves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Veterinary Science and Veterinary Medicine