Trans-1-methylpentadienyl anion - the charge-repelling effect of the methyl group

H. Kloosterziel, J.A.A. Drunen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trans-1-methylpentadienyl anion - the charge-repelling effect of the methyl group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry