Trans-1-methylpentadienyl anion - the charge-repelling effect of the methyl group

H. Kloosterziel, J.A.A. Drunen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The title anion and its rapid isomerization to the cis isomer were observed with the aid of NMR spectroscopy. The difference in charge-repelling capacity observed between the trans- and cis-methyl groups is discussed. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)270-272
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume89
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trans-1-methylpentadienyl anion - the charge-repelling effect of the methyl group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit