Trajectories in TEI : reflecting on the evoluation of ideas, innovators, and Interactions

O. Shaer, A. Millner, C.C.M. Hummels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-17
TijdschriftInteractions
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit