Training higher education teachers for instructional design of competency-based education : Product-oriented versus process-oriented worked examples

A.W.M. Hoogveld, F. Paas, W.M.G. Jochems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  63 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Training higher education teachers for instructional design of competency-based education : Product-oriented versus process-oriented worked examples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Computer Science

  Psychology

  Chemical Engineering