Training emerging psychologists as multi-cultural contextual coaches

L.E. van Zyl, L.I. Jorgensen, M.W. Stander

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

OR2053
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1126-1126
TijdschriftInternational Journal of Psychology
Volume51
Nummer van het tijdschriftS1
StatusGepubliceerd - jul 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit