Training and practical issues of breech and twin deliveries in the Netherlands

Simone M.T.A. Goossens, Beau R.G.M. Speck, Lauren M. Bullens, Sophie E.M. Truijens, Guid S.G. Oei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-207
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Volume224
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2018

Citeer dit