Training and education in Medical Physics in the Netherlands

H.J. Kleffens, van, P.H. Giessen, van der, P.F.F. Wijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)170-170
Aantal pagina's1
TijdschriftPhysica Medica
Volume15
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit