Trade-offs in online purchase decisions : two empirical studies in Europe

G. Odekerken-Schröder, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trade-offs in online purchase decisions : two empirical studies in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance