Trade-offs in multi-element receiving antennas with superconducting feed lines

A. Iacono, T.J. Coenen, D.J. Bekers, A. Neto, G. Gerini

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trade-offs in multi-element receiving antennas with superconducting feed lines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie