Trade-Offs in Exploiting Body Morphology for Control: from Simple Bodies and Model-Based Control to Complex Bodies with Model-Free Distributed Control Schemes

Matej Hoffmann, Vincent C. Müller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Artikelnummer1411.2276
Aantal pagina's10
TijdschriftarXiv
Volume2014
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit