Traction measurements in the thermal region of the traction curve

I. Andersson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-101
TijdschriftTribology International
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit