Traction control of an electric formula student racing car

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3290 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Traction control of an electric formula student racing car'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen