Tractable cases of $(*,2)$-bounded parsimony haplotyping

J.C.M. Keijsper, T.S. Oosterwijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tractable cases of $(*,2)$-bounded parsimony haplotyping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen