Tracking phased-array antennas in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-75
Aantal pagina's11
TijdschriftMicrowaves and RF
Volume33
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit