Tracking of lines in spherical images via sub-Riemannian geodesics in SO(3)

A. Mashtakov, R. Duits, Y. Sachkov, E.J. Bekkers, I. Beschastnyi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tracking of lines in spherical images via sub-Riemannian geodesics in SO(3)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen