Tracerversuche an einer Glaswanne für die Herstellung von

J.M. Hermans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-12
  Aantal pagina's1
  TijdschriftGlass Science and Technology
  Volume73
  Nummer van het tijdschriftN
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit