Trace- and failure-based semantics for responsiveness

W. Vogler, C. Stahl, R. Müller

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trace- and failure-based semantics for responsiveness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science