Toxoplasmose pulmonaire contemporaine d'une primo-infection toxoplasmique au cours du SIDA

H. Pelloux, J.P. Brion, P.A. Leclercq, P. Ambroise-Thomas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1294-
TijdschriftPresse Medicale
Volume21
Nummer van het tijdschrift27
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit