Towards zero energy hospital buildings: energy saving opportunities in operating theatres, a literature study

Aleksandra Zarzycka, Wim H. Maassen, Wim Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelCLIMA 2019 Congress: Information and Communication Technologies (ICT) for the Intelligent Building Management
UitgeverijEDP Sciences
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 13 aug 2019

Citeer dit