Towards zero energy hospital buildings: a polyclinic building as case study

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards zero energy hospital buildings: a polyclinic building as case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen