Towards uniformly Γ -equivalent theories for nonconvex discrete systems

L. Scardia, A. Schlömerkemper, C. Zanini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards uniformly Γ -equivalent theories for nonconvex discrete systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen