Towards Understanding & Control of Ultrafast Magnetization Dynamics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSeminar at Stanford University, Palo Alto, CA (7 Nov 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit