Towards the application of distributed simulation in HAM engineering

M. Mirsadeghi, D. Costola, B.J.E. Blocken, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards the application of distributed simulation in HAM engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen