Towards task analysis tool support

S.F. Kieffer, N. Batalas, P. Markopoulos

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards task analysis tool support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology

  Computer Science