Towards tailored physical activity health intervention : predicting dropout participants

X. Long, M. Pijl, S.C. Pauws, J. Lacroix, A.H.C. Goris, R.M. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards tailored physical activity health intervention : predicting dropout participants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science