Towards surgically-precise technical debt estimation - early results and research roadmap.

Valentina Lenarduzzi, Antonio Martini, Taibi 0001 Davide, Damian Andrew Tamburri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards surgically-precise technical debt estimation - early results and research roadmap.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen