Towards sugar-derived polyamides as environmentally friendly materials

Aleksandra Wroblewska, Arkadiusz Zych, Shanmugam Thiyagarajan, Dmytro Dudenko, Daan van Es, Michael Ryan Hansen, Cor Koning, Robbert Duchateau, Lidia Jasinska-Walc

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards sugar-derived polyamides as environmentally friendly materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen