Towards sub-100 fs, single-shot electron diffraction

T. Oudheusden, van, A.J.C. Klessens, W. Root, op 't, O.J. Luiten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards sub-100 fs, single-shot electron diffraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie