Towards smart urban developments? Innovation habitats and tech parks in Brazil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards smart urban developments? Innovation habitats and tech parks in Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance