Towards Semantic Detection of Smells in Cloud Infrastructure Code.

Indika Kumara, Zoe Vasileiou, Georgios Meditskos, Damian A. Tamburri, Willem-Jan van den Heuvel, Anastasios Karakostas, Stefanos Vrochidis, Ioannis Kompatsiaris

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards Semantic Detection of Smells in Cloud Infrastructure Code.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen