Towards Self-evolving Context-aware Services

Marco Autili, Paolo Di Benedetto, Paola Inverardi, Damien A. Tamburri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftElectronic Communications of the EASST
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit