Towards recognizing the emotions of developers using biometrics: the design of a field study

Daniela Girardi, Filippo Lanubile, Nicole Novielli, Luigi Quaranta, Alexander Serebrenik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards recognizing the emotions of developers using biometrics: the design of a field study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science