Towards realizing the new affordable sustainable inclusive and peaceful African school

R.J. Dierkx

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of UNICEF/WORLD BANK Workshop : Investment Options in Education for All : addressing Gender and Other Disparities
  RedacteurenC. Wright, C. Wattson
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit